• Menu
  • Menu

De superhandige mail voor jouw zorgverzekeraar

Met de onderstaande conceptmail van backpackcentrale maak je het contact met jouw zorgverzekeraar een stuk makkelijker. Je zorgt dat je alle belangrijke vragen stelt en toezeggingen zwart-op-wit krijgt.

===

Beste heer/mevrouw,

Ik ben van plan om vanaf [ vertrekdatum ] tot ongeveer [geschatte terugkomst datum] buiten Nederland te verblijven. Ik zal voornamelijk verblijven in [ landen die je wilt bezoeken ] en ga hier[reizen / werken / stage lopen / studeren / vrijwilligerswerk doen ]. Het betaalde werk zal plaats vinden in [landen] voor een periode van ongeveer [aantal maanden].  Ik zal tijdens mijn verblijf in het buitenland [ingeschreven / niet ingeschreven] blijven staan bij de Basisregistratie Personen.

+ Extra dingen die voor jouw situatie van toepassing zijn

In verband met de bovenstaande plannen, zou ik u graag drie vragen willen stellen en een concreet antwoord willen krijgen op mijn vragen.

  1. Behoud ik op basis van de bovengenoemde plannen mijn recht op zorgverzekering of moet ik deze (tijdelijk) stop zetten?
  2. Als ik wel recht op mijn zorgverzekering behoud, vergoedt deze dan tot de kostprijs in het buitenland? Met andere woorden, krijg ik ook een vergoeding als de zorg in het buitenland meer kost dan het in Nederland gebruikelijke tarief?
  3. Hoe veel bedraagt mijn eigen risico?

Graag ontvang ik bovenstaande vragen een concreet antwoord. U kunt mijn gegevens vinden op basis van de volgende gegevens:

Naam: [Jouw naam ]

Geboortedatum: [geboortedatum]

Adres: [jouw adres]

Postcode: [postcode]

Polisnummer: [vul in als je deze bij de hand hebt]

Alvast bedankt voor lezen en beantwoorden van deze mail. Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

[Jouw naam ]

===